Kiedy pszczelarz nie musi płacić podatku PIT

Podatki

Co do zasady prowadzenie pasieki należy do działów specjalnych produkcji rolnej i w związku z tym podlega obowiązkowi odprowadzania podatku dochodowego PIT. Jednak nie dotyczy to wszystkich pszczelarzy.

Generalnie ustawa o podatku od osób fizycznych PIT nie ma zastosowania do działalności rolniczej, którą według prawa jest  wytwarzanie produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, a logicznie rzecz ujmując taką działalnością jest produkcja i sprzedaż miodu i innych nieprzetworzonych produktów pszczelich. Są jednak pewne wyjątki od tej zasady. A mianowicie w ustawie o PIT wymienione są czynności zaliczane do tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. I właśnie do takich działów specjalnych zaliczono, między innymi, prowadzenie pasieki, z jednym zastrzeżeniem. Uznano, że to czy działalność pasieczna będzie należała do działów specjalnych produkcji rolnej i w konsekwencji będzie podlegała obowiązkowi płacenia podatku PIT, czy też nie będzie należała do działów specjalnych i nie będzie podlegała podatkowi PIT, uzależnione jest od wielkości gospodarstwa pasiecznego, a wielkość ta jest określana w rozporządzeniu ministra finansów.

Obecnie, na podstawie rozporządzenia, do działów specjalnych produkcji rolnej zaliczane jest gospodarstwo pasieczne, które posiada więcej niż 80 uli. Natomiast jeśli pszczelarz posiada pasiekę, w której ma 80 uli lub mniej, wówczas nie podlega obowiązkowi rozliczania podatku PIT, bowiem jego działalność nie jest uznana za należącą do działów specjalnych produkcji rolnej. W tym ostatnim wypadku pszczelarz zobowiązany jest do odprowadzania podatku rolnego.

Podsumowując. Pasieka do 80 nie podlega podatkowi PIT, natomiast pasieki powyżej 80 uli podlegają obowiązkowi rozliczania podatku PIT.

 


Na podstawie: rp.pl

Krzysztof